PEFC SWE TD III

Bild_PEFC_dokumentHär hittar du dokument samlade som rör svenska PEFC:s skogsbrukscertifiering, spårbarhetscertifiering, logo-användning och andra beslut av PEFC. Klicka på dokumentnamn för att ladda ner dokument. Dokumenten är i pdf-format.

 

Svenskt PEFC Tekniskt Dokument III (TD III) 2012-2017

SWE 001: Svenskt PEFC Certifieringssystem för uthålligt skogsbruk

Dokumentet beskriver förutsättningarna för PEF-certifiering i Sverige, hur certifieringen går till, vilka krav som ställs och vilka som kan bli certifierade.

SWE 001: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk 120118 – Justerat 120801 

 

SWE 002: Svensk PEFC Skogsstandard

Dokumentet beskriver kraven som ska vara uppfyllda i brukandet av skog. Standarden består av tre delstandarder; Skogsskötselstandard, Miljöstandard och Social standard.

SWE 002: Svensk PEFC Skogsstandard 120118 – Justerat 120801

Anpassning av Svensk PEFC Skogsstandard vid tillvaratagande av stormfällt virke och/eller barkborreangripna träd i stormdrabbade områden.

Anpassning med anledning av stormar under november och december 2013: 2014-01-15

Anpassning med anledning av stormen Dagmar: 2012-01-17

SWE 003: Svensk PEFC Entreprenörsstandard

Dokumentet beskriver kraven som ställs på entreprenörer vid arbete på certifierad skogsmark.

SWE 003: Svensk PEFC Entreprenörsstandard 120118

 

SWE 004: Krav vid Gruppcertifiering

Dokumentet beskriver kraven som ställs på paraplyorganisationer och gruppmedlemmar vid gruppcertifiering av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer.

SWE 004: Krav vid Gruppcertifiering 120118 – Justerat 120801

 

SWE 005: Krav för Certifieringsorganisationer

Dokumentet beskriver kraven som ställs på certifieringsorganisationerna som utför certifierings- och uppföljande revisioner för att utfärda PEFC certifikat.

SWE 005: Krav för Certifieringsorganisationer 120118

 

Frågor & Svar PEFC TD III

I dokumentet finns sammanställt frågor och svar rörande PEFC TD III som diskuterats vid kalibreringsmöten med Swedac och Certifieringsföretagen. Dokumentet kommer att fyllas på med fler frågor och svar i den takt de behandlas.

Frågor och svar PEFC TD III – 120625

 

Tidigare Svenskt PEFC Tekniskt Dokument II (TD II) 2006-2011

(TD II upphörde att gälla den 1 januari 2013)

TD II med tillämpningsföreskrifter

 

Spårbarhetscertifiering – Chain of Custody

PEFC ST 2002:2013 CoC of Forest Based Products – Requirements – NY STANDARD som uppfyller kraven enligt EU:s timmerförordning (EUTR)

Dokumentet beskriver kraven, som också uppfyller EUTR , som ställs på organisationer och företag som vill erhålla PEFC spårbarhetscertifikat.

 PEFC ST 2002:2013: CoC of forest based products – Requirements

 PEFC ST 2002:2013: Spårbarhet av skogsbaserade produkter – Krav NY översättning

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Denna översättning av detta dokument tillhandahålls av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är den engelska versionen auktoritativ.

 

Guidelines-Internationella

Dokumentet beskriver hur kraven i PEFC ST 2002:2013 ska tolkas.

 PEFC GD 2001:2014 Guidance for use of Chain of Custody 2014-06-23:

 

 

 

Guidelines-Sverige

GL 1-2010 Användning av volymkrediteringsmetoden vid multi-site certifikat 100517

GL 3-2007 Fördelning av certifieringsprocentsats 070831

Logo-användning

Gällande bestämmelser logo-användning

Dokumentet beskriver kraven som ställs vid användning av PEFC logotyp.

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo usage (version 2)

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo användning (version 2)

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Denna översättning av detta dokument tillhandahållas av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är den engelska versionen auktoritativ.

 

Ansökningsblankett för logo-licens

Blanketten nedan används av organisationer och företag med giltigt PEFC certifikat vid ansökan om logolicens.

Ansökan/kontrakt om PEFC logolicens