Informationsmaterial

PEFC på ett ögonblick

PEFC på två minuter A4 med PEFC-översikt.

Film om PEFC – överblick

En kortfattad presentation av PEFC-systemet:

 

 

Film och presentation om PEFC – för skogsägare

Vad händer i skogen i och med en PEFC-certifiering? Vad innebär det för skogsägaren? Hur jobbar den som avverkar skogen praktiskt med hänsyn till både miljö och produktion? Svaren finns här:

 

Bilder till filmen

Kompletterande Power Point-bildserie.

Broschyrer

Vi har två broschyrer om PEFC; en längre och en lite kortare. De tryckta broschyrerna kostar 2 kr/styck + moms och frakt. Kontakta Svenska PEFC:s kansli för beställning. Broschyren är naturligtvis tryckt på PEFC-certifierat papper! Du kan också ladda ned en elektronisk version här på hemsidan:

PEFC_broschyr_FRAMSIDA_FÖR_WEBB

Kortare broschyr med bilder från filmen (8 sidor)

 

 

 

Bild_broschyr_PEFCHllbartskogsbrukLängre broschyr(16 sidor)

 

 

 

 

 

Fakta om certifiering av skogsbruk

För att öka förståelsen för certifiering av skogsbruk har styrelsen för Svenska PEFC tagit fram en broschyr som syftar till att belysa likheter och skillnader mellan PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) och FSC (Forest Stewardship Council) som ansvarstagande certifieringssystem utformade för certifiering av världens skogar. Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.

Bild_broschyr_Fakta_certifiering

 

Användarguide för PEFC:s logotyp

Användarguide för PEFC:s logotyp och märkning visar hur du får anpassa märkningen efter dina behov och hjälper dig att utforma den så att den är i linje med PEFCs krav för logo-användning. Klicka här för att ladda ned Guiden.

 

Bild_Logo_Anvndarguide

 Bild_Logo_Anvndarguide