LEED-systemet öppnas upp för PEFC

Den amerikanska organisationen för hållbart byggande (US Green Building Council, USGBC) har i form av ett pilotprojekt lanserat en ”Alternative Compliance Path”, som syftar till att stärka användandet av trä för hållbart byggande. Detta innebär att bl.a. PEFC-certifiering nu kan användas för att erhålla poäng i LEED-systemet. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), är US Green Building Councils system för certifiering av hållbart byggande. Ben Gunneberg, VD PEFC International, är glad för att LEED nu omfattar PEFC och att byggprojekt kan uppnå både LEED- och PEFC-certifiering: ”PEFC-certifierat virke ger arkitekter och byggbranschen stora möjligheter till innovativa lösningar med minimal miljöpåverkan”

För mer information se:

http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2071-green-building-s-leed-credit-promotes-sustainable-forestry

http://www.sfiprogram.org/media-resources/news/usgbc-announces-new-pathway-in-leed/

http://www.usgbc.org/articles/usgbc-announces-new-leed-pilot-acp-designed-help-eliminate-irresponsibly-sourced-materials%E2%80%94

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.