Medlemmar

Grupp 1 – Skogsbruk
LRF Skogsägarna
Magnus Kindbom
105 33 STOCKHOLM Tel: 08-787 54 00

Södra Skogsägarna 351 89 VÄXJÖ Tel: 0470-890 00

Skogsägarna Mellanskog
Åsa Öhman
Box 127
751 04 UPPSALA
Tel: 018-17 09 27

Skogsägarna Norrskog Box 133
872 23 KRAMFORS
Tel: 0612-71 87 00

Norra Skogsägarna
Niklas Norén
Box 4076
904 03 UMEÅ
Tel: 090-15 67 00

Skogsentreprenörerna 
Bernt Hermansson
Tåvägen 39
92231 Vindeln
070-374 86 52

Stora Enso Skog
Johan Bjernulf
791 80  FALUN Tel: 010 46 77 209

Svenska Kyrkans PEFC Ek För
Max Enander
Box 94
871 22 Härnösand
Tel: 0611-25 430

Holmen Skog AB
Andreas Rastbäck
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: 0660-754 00

ECS Entreprenörscertifiering
Skog AB
Bernt Söderberg
Sågverkens Hus
Kungsvägen 115
352 44  VÄXJÖ
Tel: 0470-72 75 15
E-mail
Skogssällskapets Förvaltning AB
Staffan Mattsson
Ulls väg 29 A
756 51 UPPSALA
Tel: 46 (0)18 14 01 00
Bergvik Skog AB
Börje Pettersson
Trotzgatan 25
791 71 FALUN
Tel: 023-583 22
SCA Skog AB
Magnus Bergman
851 88 Sundsvall Tel: 0611-25 430

Grupp 2 – Primär förädlingsindustri för skogsråvara
AB Sågverksintressenter
(Sågverkens Riksförbund)
PerArne Nordholts
Box 394
551 15 JÖNKÖPING
Tel: 08-762 67 77

Sågverksföreningen Såg i Syd
PerArne Nordholts
Box 394
551 15 JÖNKÖPING
Tel: 036-19 86 20

Sågverken Mellansverige
Magnus Norrby
Box 1933
791 19 FALUN
Tel: 023-840 60
Sågverksföreningen
SÅGAB-Sågverken Norrland ek för
Box 4086
904 03 UMEÅ
Tel: 090-14 26 54

Sonesson Inredningar AB
Mats Lindskog
Box 50335
202 13 Malmö
Tel: 040-38 39 00
Metsäliitto Sverige AB

Box 15
Fin-02020 Metsä
Tel: +358 1046 94216

Plyfa Plywood AB
Per Kylander
Plyfavägen 1
820 78 Hassela
Tel: 0652-403 00

Holmen Timber AB
Håkan Lindh
Box 45
825 21 Iggesund
Tel: 0650-281 43

Setra Group AB
Charlotte Thedeén
Gårdsvägen 18
105 22 Stockholm
Tel: 08-705 04 81

ATA-Timber AB Box 54
340 36 Moheda
Tel: 0472-36100

Organox AB
Stefan Färlin
Strindbergsgatan 50
115 31 Stockholm
Tel: 0472-36100

BillerudKorsnäs AB
Caroline Rothpfeffer
801 81 Gävle Tel: 26 15 10 00

Map Sverige
Christina Nordfelt
Box 4014
422 04 Hisingsbacka
Tel: 031-742 42 00

Föreningen skogsindustrierna
Mårten Larsson
Vida Skog
Tony Axelsson
Box 100, 342 21 Alvesta 0472-439 00
Grupp 3 – Övriga intressen
Svenskt Friluftsliv
Ulf Silvander
Instrumentvägen 14
126 53 Hägersten
Tel: 08-549 041 21
Svenska Jägareförbundet
Ulf Sterler
Öster-Malma
611 91 Nyköping
Tel: 0155-24 62 00

Skogs- och Träfacket
Anders Karlsson
Box 1152
111 81 Stockholm
Tel: 08-701 77 00