PEFC:s Standardrevision: Andra forummötet 25 mars

De tre arbetsgrupper som sedan oktober har arbetat med förslag till ny PEFC-standard kommer att presentera sitt förslag den 25 […]

Continue Reading

PEFC:s årliga utvärdering av alternativ till kemiskt behandlade plantor

PEFC arbetar för att användningen av kemiska medel i skogsbruket ska minimeras. PEFC:s styrelse konstaterade vid sitt möte 2014-12-18 att läget […]

Continue Reading

PEFC:s standardrevision samlade 30 entusiastiska deltagare

Skogscertifieringssystemet PEFC står inför sin tredje standardrevision sedan starten 1999. Ett uppstartsmöte hölls 27 oktober, i anslutning till PEFC:s kansli […]

Continue Reading

PEFC godkänt av BREEAM

PEFC, har blivit godkänt av BREEAM, ett av de mest spridda miljöcertfieringssystemen för hållbart byggande. Det innebär att PEFC- virke […]

Continue Reading

Inbjudan till revision av PEFC-standarden

Det är nu dags att bereda den fjärde svenska PEFC-standarden. Till revisionsarbetet av standarden inbjuds alla med intresse av att […]

Continue Reading

Svenska PEFC etablerar eget kansli och ser över sin skogsstandard

-Nu satsar vi ännu hårdare på PEFC, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog och ny ordförande för Svenska PEFC. Svenska […]

Continue Reading

Vad innebär PEFC-certifiering för skogsägaren? Ny film om PEFC!

Vad händer i skogen i och med en PEFC-certifiering? Vad innebär det för skogsägaren? Hur jobbar den som avverkar skogen […]

Continue Reading

Inbjudan till årsstämma

Onsdagen den 4 juni 2014 LRF Skogsägarna – Franzéngatan 6 – Stockholm Anmälan till Svenska PEFC, e-post: svenskapefc@pefc.se Program 09.30 […]

Continue Reading

Svenska PEFC bjuder in till seminarium under Skogsnäringsveckan

För ett hållbart samhälle – PEFC sätter skogen i centrum! kl 10.00 – 12.00 den 10 april 2014  IVA:s Konferenscenter, […]

Continue Reading

PEFC söker European Affairs Officer

PEFC söker nu en European Affairs Officer med placering i Bryssel. ”Reporting directly to the Secretary General of PEFC International […]

Continue Reading