PEFC:s årsstämma med besök av PEFC:s representant i Bryssel

Den 4 juni höll Svenska PEFC årsstämma i LRF-huset i Stockholm. Xavier Noyon som arbetar för PEFC i Bryssel gästade stämman […]

Continue Reading

PEFC:s standard publiceras för allmän konsultation

Vid sitt möte 11 maj beslutade PEFC:s standarforum att publicera utkastet till ny PEFC-standard för synpunkter. Läs utkastet till ny PEFC-standard på fliken för […]

Continue Reading

PEFC:s standardrevision – nytt möte 11 maj

På forumets möte 25 mars beslutades att se över standardutkastet i vissa delar och återsamlas 11 maj 09:30-16:00. Plats:  LRF-huset, […]

Continue Reading

PEFC:s Standardrevision: Andra forummötet 25 mars

De tre arbetsgrupper som sedan oktober har arbetat med förslag till ny PEFC-standard kommer att presentera sitt förslag den 25 […]

Continue Reading

PEFC:s årliga utvärdering av alternativ till kemiskt behandlade plantor

PEFC arbetar för att användningen av kemiska medel i skogsbruket ska minimeras. PEFC:s styrelse konstaterade vid sitt möte 2014-12-18 att läget […]

Continue Reading

PEFC:s standardrevision samlade 30 entusiastiska deltagare

Skogscertifieringssystemet PEFC står inför sin tredje standardrevision sedan starten 1999. Ett uppstartsmöte hölls 27 oktober, i anslutning till PEFC:s kansli […]

Continue Reading

PEFC godkänt av BREEAM

PEFC, har blivit godkänt av BREEAM, ett av de mest spridda miljöcertfieringssystemen för hållbart byggande. Det innebär att PEFC- virke […]

Continue Reading

Inbjudan till revision av PEFC-standarden

Det är nu dags att bereda den fjärde svenska PEFC-standarden. Till revisionsarbetet av standarden inbjuds alla med intresse av att […]

Continue Reading

Svenska PEFC etablerar eget kansli och ser över sin skogsstandard

-Nu satsar vi ännu hårdare på PEFC, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog och ny ordförande för Svenska PEFC. Svenska […]

Continue Reading

Vad innebär PEFC-certifiering för skogsägaren? Ny film om PEFC!

Vad händer i skogen i och med en PEFC-certifiering? Vad innebär det för skogsägaren? Hur jobbar den som avverkar skogen […]

Continue Reading