PEFC Chair Receives Eleanor Roosevelt Human Rights Award

PEFC Special Newsletter Today PEFC Chair, William Street, received the Eleanor Roosevelt Human Rights Award for his efforts on behalf of […]

Continue Reading

Inbjudan till informations- och kalibreringsmöte PEFC skogsstandard TD III

Den reviderade svenska PEFC skogsstandarden, TD III, har nu varit ikraft sedan årsskiftet och en del frågor om dess tillämpning […]

Continue Reading

Material inför årsstämma Svenska PEFC

Nu finns material inför årsstämman på hemsidan, klicka här för att hämta materialet.

Continue Reading

Kallelse till Årsstämma för Svenska PEFC ek för

Kallelse till Svenska PEFC ek. för. Årsstämma Torsdagen den 10 maj 2012 LRF Skogsägarna – Franzéngatan 6 – Stockholm Anmälan […]

Continue Reading

PEFC om vindkraft

Syftet med certifieringssystemet är att främja och säkerställa ett hållbart skogsbruk. Den svenska skogsmarksarealen har ökat högst väsentligt under de […]

Continue Reading

Årsstämma för Svenska PEFC

Årstämman för Svenska PEFC hålls den 10 maj hos LRF Skogsägarna i Stockholm. Thorsten Arndt, Head of Communications PEFC International, deltar […]

Continue Reading

Nya certifieringsstandarden publicerad

Nu är de slutjusterade standarddokumenten för Svenskt PEFC Tekniskt Dokument III (TD III) publicerade här på hemsidan. Kraven i TD […]

Continue Reading

SCA har PEFC-certifierat sitt skogsbruk

Det innebär att 11 miljoner hektar skogsmark nu är certifierade enligt PEFC i Sverige. – Det finns efterfrågan på PEFC-certifierad […]

Continue Reading

Reviderad standard godkänd av Svenska PEFCs styrelse

Styrelsen för svenska PEFC godkände slutligt förslag från Forum TD III på möte den 31/1 2011. Dokumenten PEFC SWE 001 […]

Continue Reading

Stort kliv framåt för skogscertifiering i Kina

Mer än 3,4 miljoner hektar av den kinesiska skogen ska under 2011 certifieras enligt Kinas nationella skogscertifieringsstandard CFCC (China Forest […]

Continue Reading