PEFC-standarden

Den nya PEFC-standarden (PEFC SWE TD IV) är nu internationellt godkänd. Det som gäller nu är:

  • PEFC SWE TD IV är giltig från 2017-05-31
  • Övergångsperioden löper till 2018-05-31
  • 12 mindre avvikelser återstår att hantera med kansliet i Geneve. Detta ska ske innan 2017-11-30 och då kommer en version med eventuella tillägg publiceras.

Nyheterna jämfört med TD III finns presenterade här: Presentation av förändringar i den nya PEFC-standarden.

Det svenska standardförslaget som skickades in 2016-05-16  har under den internationella processen kompletterats på vissa punkter. Dessa är markerade i grått i dokumenten:

PEFC SWE 001:4 Svenska PEFCs certifieringssystem 2017-06-07
PEFC SWE 002:4 Svenska PEFCs skogsstandard 2017-06-07
PEFC SWE 003:4 Svenska PEFCs entreprenörsstandard 2017-06-07
PEFC SWE 004:4 Svenska PEFCs krav för direktcertifiering och certifiering i grupp 2017-06-07
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFCs krav för certifieringsorganisationer 2017-06-07