PEFC:s internationella standarder revideras!

Nu har arbetet med att revidera de internationella PEFC-standarderna påbörjats. På bilden ses arbetsgruppen för hållbart skogsbruk (sustainable forest management, SFM)  med den svenska representanten Karin Vestlund Ekerby på plats i Genéve. Karin om uppstarten av arbetet:

– Det är intressant att möta människor från hela PEFC-världen och få förståelse för att vi alla har olika möjligheter och problem. I Sverige har vi problem med älgskador men på andra håll i världen kan det vara elefanter som orsakar skador på skogen! Men vi har ju alla det gemensamma att vi värnar om skogen som bas för ekonomi, miljö och lokala samhällen så det här känns stimulerande och roligt.

Arbetsgrupperna är alltså i full gång men det finns möjligheter för alla att engagera sig och få insyn i arbetet. Registrera er för standardrevisionens nyhetsbrev (Länk PEFC Int nyhetsbrev) eller anmäl er till PEFC:s expertforum (Länk till PEFC:s expertforum).

 

WG1-möte gruppfoto

 

 

Kommentarer är stängda.