Ackreditering

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Syftet med ackreditering är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag.
Swedac_logga 

 

 

Swedac är det officiella ackrediteringsorganet i Sverige och ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Detta innebär att Swedac kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. Som ackrediteringsorgan arbetar Swedac enligt kraven i den internationella standarden ISO/IEC 17011.

Kontakt:
registrator@swedac.se

Box 878
501 15 Borås
Hemsida