Använda PEFC-märkningen

Om PEFC-märkningen

PEFC-märkningen hjälper skogsägare, företag, konsumenter och andra intressenter att marknadsföra och att identifiera skogsprodukter som kommer från hållbart och ansvarsfullt brukade skogar.

Genom att använda PEFC:s logotyp och märkning kan skogsägare och företag visa sitt engagemang för hållbart skogsbruk och ansvarsfullt företagande och få tillgång till marknaden för certifierade skogsprodukter.

PEFC:s varumärke har internationell trovärdighet och för att denna ska upprätthållas måste varumärket vårdas. Det är därför viktigt att logotypen och märkningen används på ett korrekt och kontrollerbart sätt och att de anspråk som görs i varumärkets namn är relevanta och icke-vilseledande. De krav som gäller vid användning av PEFC:s logotyp och märkning beskrivs i PEFC:s internationella standard för användning av varumärket.

Användning av PEFC-märkningen kräver logo-licens

Den som ska använda PEFC:s logotyp och märkning måste ha licens för detta, en s.k. logo-licens.

Ansökan om logo-licens görs på blanketten Ansökan/Kontrakt om PEFC logo-licens och skickas till:

Svenska PEFC
105 33 Stockholm

Till ansökan bifogas:

  • Blankett för registrering av PEFC-certifikat med uppgifter om det certifierade företaget och om certifieringsorganisationen
  • Kopia på certifikatet från certifieringsorganisationen

Ta fram din märkning med PEFC:s logo-generator

När din ansökan om logo-licens är godkänd får du inloggningsuppgifter till PEFC:s logo-generator (PEFC Label Generator). Generatorn är ett användarvänligt verktyg där du skapar en anpassad PEFC-logotyp inom loppet av några minuter. Verktyget ger all information som du behöver gällande kraven för märkning på produkter, eventuell användning av PEFC logon på hemsida, marknadsföringsmaterial mm.