Använda logotyp

De krav som gäller vid användning av PEFCs logotyp och märkning beskrivs i dokumentet PEFC Logo Usage Rules – Requirements.

För att få använda PEFCs logotyp och märkning måste du ansöka om logo-licens. När du får en logo-licens får du tillsammans med licensavtalet tillgång till PEFCs standardmärkningar som elektroniska filer.

 

Guide för utformning av PEFC-märkningen

Bild_Logo_AnvndarguideAnvändarguide för PEFCs logotyp och märkning visar hur du får anpassa märkningen efter dina behov och hjälper dig att utforma den så att den är i linje med PEFCs krav för logo-användning. Klicka här för att ladda ner guiden.

 

Använd PEFC logo-generatorn

PEFC Label Generator är ett användarvänligt verktyg där Ni kan skapa en individuell PEFC logo inom loppet av några minuter. Den ger all information som Ni behöver gällande kraven för märkning på produkter, ev användning av PEFC logon på er hemsida och användning av PEFC logon till ert marknadsföringsmaterial mm. Innehavare av logolicens får inloggningsuppgifter. Klicka här för att komma till logo-generatorn