Bli entreprenörscertifierad

PEFC entreprenörscertifiering utförs antingen som direktcertifiering av större skogsentreprenörer eller som gruppcertifiering av mindre entreprenörer genom en paraplyorganisation. Gruppcertifiering är det absolut vanligaste. Nedan beskrivs hur det går till.

Entreprenörscertifiering i grupp – så går det till

Ansökan
För att få information om hur du ansöker om Svenska PEFC:s entreprenörscertifiering och vad det kostar kontaktar du någon av de organisationer som har bildat paraplyer för PEFC-entreprenörscertifiering i grupp. Klicka här för att se lista över certifieringsparaplyer för entreprenörer.

Paraplyorganisationen ska erbjuda eller anvisa entreprenörer den information som behövs för att kunna ansluta sig till ett gruppcertifikat för PEFC:s entreprenörscertifiering.

Ansökan granskas
Paraplyorganisationerna har olika rutiner för hantering av ansökan. I stora drag går det till så att paraplyet granskar ansökan och försäkrar sig om att entreprenören känner till vilka krav som gäller för PEFC:s entreprenörscertifiering. I vissa fall görs en så kallad förrevision av verksamheten.

Avtal tecknas
Om ansökan är korrekt och PEFC:s krav för entreprenörer är uppfyllda så tecknas ett avtal mellan entreprenören och paraplyorganisationen om anslutning till paraplyorganisationens PEFC-gruppcertifikat.

Bevis utfärdas
När avtal har tecknats utfärdar paraplyorganisationen ett bevis om anslutning till entreprenören.

Efter anslutning – internrevisioner och egenkontroll
Paraplyorganisationen kontrollerar sedan löpande att PEFC-kraven efterlevs genom interna revisioner. Dessutom utförs så kallad egenkontroll som entreprenörerna själva genomför och rapporterar till paraplyorganisationen. Paraplyorganisationens efterlevnad av PEFC-standarden kontrolleras genom externa revisioner. 

Direktcertifiering av större företag

För entreprenörsföretag som vill direktcertifiera sig tas kontakt direkt med någon av de certifieringsorganisationer som är godkända av PEFC. Klicka här för att se lista över certifieringsorganisationer.