Bli skogsbrukscertifierad

Skogsbrukscertifiering kan utföras som direktcertifiering eller gruppcertifiering. Direktcertifiering är det vanligaste för större skogsägare och avverkningsorganisationer. Gruppcertifiering är den vanligaste certifieringsformen för mindre skogsägare och avverkningsorganisationer.

PEFC direktcertifiering av skogsbruk

Vid direktcertifiering utfärdar certifieringsorganisationen ett PEFC certifikat. För information om hur du gör för att ansöka om direktcertifiering och vad det kostar tar du kontakt med något av de certifieringsorgan som är godkända av PEFC och som genomför skogsbrukscertifiering.

Klicka här för en lista över certifieringsorganisationer

PEFC gruppcertifiering av skogsbruk – så här går det till

Ansökan

För att få information om hur du ansöker om Svensk PEFC skogsbrukscertifiering och vad det kostar kontaktar du någon av de organisationer som har bildat paraplyer för PEFC skogsbrukscertifiering i grupp. Klicka här för lista över paraplyorganisationer för skogsbrukscertifiering i grupp.

Ett av kraven som ställs på paraplyorganisationerna är att de ska erbjuda eller anvisa den sökande den information som behövs för att kunna genomföra PEFC skogsbrukscertifiering.

Granskning av ansökan

Paraplyorganisationerna har olika rutiner för att hantera ansökningar. I stora drag går det till så att paraplyet tillsammans med den sökande går igenom vad som gäller för att ansluta sig till ett PEFC gruppcertifikat för skogsbrukscertifiering. Till exempel ska inom fem år en PEFC anpassad skogsbruksplan upprättas för skogsinnehavet.

Avtal tecknas

Om PEFCs krav för skogsbrukscertifiering är uppfyllda så tecknas ett avtal mellan den sökande och paraplyorganisationen om anslutning till paraplyorganisationens PEFC gruppcertifikat.

Bevis utfärdas

När avtal har tecknats så utfärdar paraplyorganisationen ett bevis om gruppcertifiering till den sökande.

Efter anslutning – internrevisioner

Paraplyorganisationen kontrollerar sedan löpande, genom interna revisioner, att kraven i PEFCs Skogsstandard följs. Genom externa revisioner kontrolleras att paraplyorganisationen följer PEFC-standarden.