COVID-19: Förlängd övergångsperiod för nya standarder för spårbarhet och användning av varumärke

PEFC International förlänger övergångsperioden för tre nyligen antagna internationella standarder med sex månader. Detta för att underlätta för certifierade företag och certifieringsbolag i den situation som spridningen av coronaviruset för med sig.

Förlängningen gäller de reviderade och nyligen antagna versionerna från 2020 av PEFC:s spårbarhetsstandard, Chain of Custody (ST 2002), standarden för användning av PEFC:s varumärke, PEFC Trademark Rules (ST 2001) samt standaren för krav på certifieringsorganisationer för PEFC spårbarhet, Certification Body Requirements – Chain of Custody (ST 2003).

Datum för övergångsperiodens slut är nu 14:e februari 2022.

Förlängningen ger certifierade företag, certifieringsbolag och ackrediteringsorgan ytterligare sex månader att anpassa sina rutiner till de nya standarderna. Syftet med detta är att ge PEFC:s intressenter större flexibilitet i anpassningen till de nya kraven med anledning av situationen kring COVID-19.

Läs mer: ”COVID-19: PEFC extends transition period for 2020 standards”

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.