COVID-19: Uppdaterade riktlinjer för skogsrevision

PEFC International har uppdaterat riktlinjerna för genomförande av skogsrevisioner i rådande coronasituation. Nu ges bland annat möjlighet att genomföra internrevisioner på distans för innehavare av PEFC-gruppcertifikat.

PEFC International uppdaterar löpande riktlinjer till certifieringsorgan och certifierade företag för hur revisioner av skogscertifiering och spårbarhet kan genomföras i rådande coronasituation. Du hittar den samlade vägledningen via PEFC Internationals webbplats på länken nedan:

”COVID-19: PEFC Guidance”

Uppdaterade riktlinjer för skogsrevision

Version 2 av riktlinjer för genomförande av skogsrevisioner är nu tillgänglig. Huvudelementen i de uppdaterade riktlinjerna för skogsrevisioner är följande:

• Möjligt att genomföra inledande revision (steg 1) för certifiering och om-certifiering på distans
• Möjligt att förlänga giltigheten för ett certifikat med 6 månader. Förlängningen kan utsträckas till 12 månader om en uppföljningsrevision görs (kan ske på distans)
• Möjligt att utföra uppföljningsrevision på distans om certifieringsorganet har en dokumenterad riskbedömning och rutiner för att genomföra revisioner på distans
• För gruppcertifikat kan den interna revisionen göras på distans om gruppcertifikatsinnehavaren lämnar in en riskbedömning och en beskriven metod till sitt certifieringsorgan för godkännande
• Särskilda bestämmelser för hantering av avvikelser
• Certifieringsorganet är skyldigt att på begäran lämna in dokumentation i enlighet med guiden till PEFC Council

Du hittar dokumentet via länken nedan:

”Sustainable Forest Management auditing of PEFC certified entities affected by restrictions due to COVID-19 – guidance (version 2, 05/11/2020)”

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.