COVID-19: Uppdaterade riktlinjer för spårbarhetsrevision

PEFC International har uppdaterat riktlinjerna för genomförande av spårbarhetsrevisioner i rådande coronasituation.

PEFC International uppdaterar löpande riktlinjer till certifieringsorgan och certifierade företag för hur revisioner av PEFC skogscertifiering och spårbarhet kan genomföras i rådande coronasituation. Du hittar den samlade vägledningen via PEFC Internationals webbplats på länken nedan:

”COVID-19: PEFC Guidance”

Uppdaterade riktlinjer för spårbarhetsrevision

Version 5 av riktlinjer för genomförande av spårbarhetsrevisioner är nu publicerad. De största förändringarna jämfört med tidigare version är följande:

  • Ytterligare specifikationer för certifieringsorganens särskilda rutiner för att genomföra revisioner på distans, inklusive krav på att rapportera om rutinerna till PEFC på förfrågan
  • Möjlighet att genomföra initiala certifieringsrevisioner på distans
  • Särskilt avsnitt om revisioner för förnyelse av spårbarhetscertifikat

Du hittar dokumentet via länken nedan:

“Chain of custody auditing of PEFC certified companies affected by restrictions due to COVID-19 – guidance” (Version 5, 25/05/2020)

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.