PEFC SWE TD III

Bild_PEFC_dokument

Här hittar du information om den tidigare version av PEFC-standarden. Sedan 2017-05-31 gäller PEFC Tekniskt dokument IV (TD IV).

Svenskt PEFC Tekniskt Dokument III (TD III) 2012-2017

SWE 001: Svenskt PEFC Certifieringssystem för uthålligt skogsbruk

Dokumentet beskriver förutsättningarna för PEF-certifiering i Sverige, hur certifieringen går till, vilka krav som ställs och vilka som kan bli certifierade.

SWE 001: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk 120118 – Justerat 120801 

 

SWE 002: Svensk PEFC Skogsstandard

Dokumentet beskriver kraven som ska vara uppfyllda i brukandet av skog. Standarden består av tre delstandarder; Skogsskötselstandard, Miljöstandard och Social standard.

SWE 002: Svensk PEFC Skogsstandard 120118 – Justerat 120801

Anpassning av Svensk PEFC Skogsstandard vid tillvaratagande av stormfällt virke och/eller barkborreangripna träd i stormdrabbade områden.

Anpassning med anledning av stormar under november och december 2013: 2014-01-15

Anpassning med anledning av stormen Dagmar: 2012-01-17

SWE 003: Svensk PEFC Entreprenörsstandard

Dokumentet beskriver kraven som ställs på entreprenörer vid arbete på certifierad skogsmark.

SWE 003: Svensk PEFC Entreprenörsstandard 120118

 

SWE 004: Krav vid Gruppcertifiering

Dokumentet beskriver kraven som ställs på paraplyorganisationer och gruppmedlemmar vid gruppcertifiering av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer.

SWE 004: Krav vid Gruppcertifiering 120118 – Justerat 120801

 

SWE 005: Krav för Certifieringsorganisationer

Dokumentet beskriver kraven som ställs på certifieringsorganisationerna som utför certifierings- och uppföljande revisioner för att utfärda PEFC certifikat.

SWE 005: Krav för Certifieringsorganisationer 120118

 

Frågor & Svar PEFC TD III

I dokumentet finns sammanställt frågor och svar rörande PEFC TD III som diskuterats vid kalibreringsmöten med Swedac och Certifieringsföretagen. Dokumentet kommer att fyllas på med fler frågor och svar i den takt de behandlas.

Frågor och svar PEFC TD III – 120625

 

Tidigare Svenskt PEFC Tekniskt Dokument II (TD II) 2006-2011

(TD II upphörde att gälla den 1 januari 2013)

TD II med tillämpningsföreskrifter