Förlängd giltighetstid för PEFC SWE TD III till 2017-06-30

Eftersom standardrevisionen tog någon månad längre än beräknat så har Svenska PEFC ansökt om  förlängd giltighetstid för nuvarande standard. Detta har beviljats och PEFC SWE TD III är nu giltig till 30 juni 2017. Förslaget till ny PEFC-standard (PEFC SWE TD IV)genomgår just nu granskning för att säkerställa att de internationella kriterierna för hållbart skogsbruk uppfylls. Processen löper på och vi förväntar oss kunna ta den nya standarden i bruk senast vid halvårsskiftet 2017 med ett års övergångsperiod.

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.