Informationsmaterial

Här hittar du information om PEFC i form av informationsblad och broschyrer, korta videofilmer och webbutbildning.

Informationsblad och broschyrer

PEFC: Kvittot på miljövänlig råvara från hållbart skogsbruk

En översikt på en A4 av vad PEFC är och står för. Klicka på bilden för att ladda ner bladet som pdf.

PEFC-märkningen: Ett kvitto på miljövänlig råvara från uthålligt skogsbruk

En översikt på en A4 av vad PEFC-märkningen är och står för. Klicka på bilden för att ladda ner bladet som pdf.

PEFC and the Sustainable Development Goals

Översikt på en A4 (på engelska) av hur PEFC som globalt certifieringssystem bidrar till uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. Klicka på bilden för att ladda ner bladet som pdf.

PEFC Skogscertifiering: Vi tar ansvar i skogen

Broschyr på 8 sidor som kort beskriver vad PEFC Skogscertifiering innebär i praktiken och varför du som skogsägare ska certifiera ditt skogsbruk.

De tryckta broschyrerna kostar 2 kr/styck + moms och frakt. Kontakta Svenska PEFC:s kansli för beställning. Broschyren är naturligtvis tryckt på PEFC-certifierat papper!

PEFC Spårbarhetscertifiering: guide för inköp, hantering och försäljning av träbaserade produkter

Webb-broschyr på 20 sidor som ger en översikt över de olika delarna och stegen i PEFC:s spårbarhetscertifiering. Guiden är utformad för att användas både av de som redan är certifierade och de som är på väg in i systemet. Klicka på bilden för att ladda ner broschyren som pdf.

Fakta om certifiering av skogsbruk

För att öka förståelsen för certifiering av skogsbruk tog Svenska PEFC under 2010 fram en broschyr som syftar till att belysa bakgrund, likheter och skillnader mellan PEFC och FSC som ansvarstagande certifieringssystem utformade för certifiering av världens skogar. Klicka på bilden för att ladda ner broschyren som pdf.

Webbutbildning om PEFC

Ett utbildningsmaterial om PEFC i två delar. Den första delen beskriver PEFC som certifieringssystem, hur PEFC-standarden tas fram, hur granskning och kontroll går till och förklarar gruppcertifiering och entreprenörscertifiering. Del två går djupare in i PEFC:s Skogsstandard och beskriver standardens inriktning och krav när det gäller produktion, miljö och sociala aspekter. Utbildningen avslutas med ett test.

Vår webbutbildning riktar sig främst till våra medlemmar. Är du inte medlem men vill veta mer om PEFC och hur vi arbetar så finns möjlighet att få tillgång till utbildningen för 300 kr/licens och år. Kontakta Christina Lundgren, nationell sekreterare, för mer information: christina.lundgren@pefc.se; 070-380 83 84

Videofilmer

PEFC är länken mellan skogen och kunderna

Varför är det väsentligt hur världens skogar brukas, var kommer PEFC in i bilden och vad kan jag eller mitt företag bidra med? Den här filmen ger dig svaren i text och bild på två minuter.

PEFC – Vi tar ansvar i skogen

Vad händer i skogen i och med en PEFC-certifiering? Vad innebär det för skogsägaren? Hur jobbar den som avverkar skogen praktiskt med hänsyn till både miljö och produktion? Svaren får du i den här filmen.

Kompletterande material till filmen

Power Point presentation som kompletterar informationen i filmen. Klicka på bilden för att ladda ner presentationen.

Trä – ett hållbart material

Trä är ett hållbart material på flera sätt. Förutsatt att våra skogar brukas hållbart. Om du ser PEFC-märkningen på en träbaserad produkt så vet du att den är tillverkad av råvara från hållbart brukade skogar.

PEFC – för ett hållbart skogsbruk

Hur tar vi hand om världens skogar på bästa sätt? Vi tror att en lösning är hållbart skogsbruk. PEFC tar fram standarder för certifiering av hållbart skogsbruk med respekt för människa och miljö. Träprodukter från PEFC-certifierade skogar kan märkas med PEFC:s logotop. Vill du också bidra? Titta efter PEFC-märkningen när du handlar träprodukter!

PEFC spårbarhetscertifiering

Hur kan ni säkerställa att era skogsprodukter kommer från PEFC-certifierade skogar? Svaret är PEFC spårbarhetscertifiering, vårt verktyg för kedjan mellan skog och konsument. Den här videon beskriver kort hur det fungerar.

Bild_Logo_Anvndarguide