Konsumera hållbart

Bild_PEFC_koksladorVi lever i hög grad i ett konsumentdrivet samhälle. Eftersom produktionen av varor och tjänster som vi köper påverkar vår omgivande miljö blir det viktigt vad och hur vi konsumerar. Vi kan som konsumenter göra medvetna val och på så sätt påverka utbudet och möjligheterna för morgondagens generationer i en positiv och hållbar riktning.

Trä och träbaserade produkter har att antal egenskaper som gör att de har en given plats i ett hållbart och kretsloppsinriktat samhälle. När du väljer PEFC-märkta trä- och träbaserade produkter vet du att skogsråvaran kommer från skogar som är brukade enligt fastställda standarder för skogsskötsel, sociala villkor och miljöhänsyn.

 

Trä – ett hållbart alternativ

Förnybar resurs

Trä är en förnybar resurs. Hållbart och ansvarsfullt brukade skogar kan fortsätta ge oss träråvara under överskådlig tid. PEFC-märkningen på en träprodukt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från hållbart och ansvarsfullt brukade skogar enligt den bästa kunskapen vi har idag.
 

Klimatstabiliserande

Skogar spelar en nyckelroll för att reglera halten av koldioxid i atmosfären. När skogen växer tar den upp koldioxid som lagras i ved, mark och andra växtdelar. Skogsprodukter har fördelen att de lagrar koldioxid till dess att produkten bränns upp eller förmultnar.

 

Levande landsbygd

I ett skogrikt land som Sverige är skogen en inkomstkälla liksom en glädjekälla för många människor. PEFC som certifieringssystem utgår från det småskaliga familjeskogsbrukets villkor. Genom att välja PEFC-märkta skogsprodukter bidrar du till möjligheten att ha en levande landsbygd där skogen kan fortsätta ge viktiga arbetstillfällen. 
 

Hållbart byggmaterial

Trä är ett hållbart byggmaterial i dubbel bemärkelse. Dels för sina materialegenskaper som bärförmåga i förhållande till vikt, mångsidighet i användning och lätthet i hantering och bearbetning. Dels för att trä har mycket stora miljöfördelar jämfört med andra byggmaterial som stål, betong och aluminium. De grundläggande fördelarna är att trä utvinns med en relativt sett liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen binder koldioxid när skogen växer. Det gör trä till ett energieffektivt material.