Kvinnliga skogsägare lär sig mer om PEFC

I förra veckan besökte föreningen Spillkråkan PEFC för att lära sig mer om skogscertifiering. Under kvällen den 3:e september fick ett tjugotal kvinnliga skogsägare från Spillkråkans sektion i Mälardalen höra om vad skogscertifiering i allmänhet innebär och hur PEFC-systemet är uppbyggt och fungerar i praktiken.

– Det var ett engagerat gäng! Frågorna var många och intressanta och vi hade en mycket trevlig kväll, säger Christina Lundgren, PEFC:s nationella sekreterare, som var den som höll i övningen.

Föreningen Spillkråkan är en intresseförening för kvinnliga skogsägare som har funnits i dryga 20 år. Föreningens mål är att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen, att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk och att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.