Lena Ek invald i styrelsen för PEFC International

Vid den 25:e PEFC-generalförsamlingen som hölls den 11 november 2020 valdes Lena Ek, Södra Skogsägarnas ordförande, in i PEFC:s internationella styrelse. Lena Ek är före detta miljöminister i Sverige, 2011-2014, och tidigare ledamot av Europaparlamentet, 2004-2011.

– Det känns väldigt roligt att få möjlighet att engagera mig i skogsbruket på en internationell nivå, speciellt när det gäller frågor som har med balansen mellan de sociala, ekonomiska och de miljömässiga aspekterna att göra. För mig är det viktigt att människan hela tiden finns med i bilden, säger Lena Ek.

Pågående urbanisering, klimatförändringar och behov av övergång till bioekonomi är några samhällstrender där det blir tydligt att PEFC är en av möjliggörarna framöver.

– Jag tror på en allt viktigare roll för PEFC i framtiden. Utmaningen ligger i att kunna förklara vad certifiering innebär på ett sätt som människor förstår, inte minst i forum som EU och FN, säger Lena Ek.

Styrelsen för PEFC International består av 12 ledamöter som representerar skogsnäring och andra intressen i ett hållbart skogsbruk och väljs av PEFC:s generalförsamling. Ordförande är Peter Latham.

Läs mer på PEFC:s internationella web: 
https://pefc.org/news/pefc-board-elections-2020

Bilden: Lena Ek, ordförande för Södra Skogsägarna, har valts in i styrelsen för PEFC International. Foto: Södra

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.