Logo-licens

Den som ska använda PEFCs logotyp och märkning måste ha licens för detta, en s.k. logolicens.
  

Ansökan om logolicens

Ansökan om logolicens görs på blanketten Ansökan/Kontrakt om PEFC logolicens och skickas till:

Svenska PEFC
105 33 Stockholm


Till ansökan bifogas:

  • Blankett för registrering av PEFC-certifikat med uppgifer om det certifierade företaget och om certifieringsorganisationen
  • Kopia på certifikatet från certifieringsorganisationen