Logoanvändning

Gällande bestämmelser logo-användning

Dokumentet beskriver kraven som ställs vid användning av PEFC logotyp.

NY STANDARD – gäller fr.o.m. 2020-02-14

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademark Rules – Requirements

Den nya standarden för användning av PEFC:s varumärke gäller fr.o.m 2020-02-14 och ersätter tidigare standard, med en övergångsperiod på 18 månader till 2021-08-14. OBS: Övergångsperioden är förlängd med sex månader till 2022-02-14, med anledning av COVID-19.

Tidigare standard – p.g.a förlängd övergångsperiod giltig t.o.m. 2022-02-14

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo usage (version 2)

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo användning (version 2)

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Översättningen av detta dokument tillhandahållas av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är det den engelska versionen som gäller.