Logoanvändning

Gällande bestämmelser logo-användning

Dokumentet beskriver kraven som ställs vid användning av PEFC:s varumärke.

NY STANDARD – gäller fr.o.m. 2020-02-14

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademark Rules – Requirements

Den nya standarden för användning av PEFC:s varumärke gäller fr.o.m 2020-02-14 och ersätter tidigare standard, med en övergångsperiod på 18 månader till 2021-08-14. OBS: Övergångsperioden är förlängd med sex månader till 2022-02-14, med anledning av COVID-19.

PEFC ST 2001:2020 Användning av PEFC:s varumärke – krav (svensk översättning)

OBS: Detta dokument är en översättning som tillhandahålls av Svenska PEFC och inte ett officiellt dokument. Den officiella versionen är den engelska som har publicerats av PEFC Council.

Tidigare standard – p.g.a förlängd övergångsperiod giltig t.o.m. 2022-02-14

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo usage (version 2)

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo användning (version 2)

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Översättningen av detta dokument tillhandahållas av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är det den engelska versionen som gäller.