Logoanvändning

Gällande bestämmelser logo-användning

Dokumentet beskriver kraven som ställs vid användning av PEFC logotyp.

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo usage (version 2)

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo användning (version 2)

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Denna översättning av detta dokument tillhandahållas av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är den engelska versionen auktoritativ.