Medlemmar

 

Grupp 1 – Skogsbruk
LRF Skogsägarna
Magnus Kindbom
105 33 STOCKHOLM Tel: 08-787 54 00

Södra Skogsägarna
Ylva Thorn-Andersen

351 89 VÄXJÖ Tel: 0470-890 00

Skogsägarna Mellanskog
Åsa Öhman
Box 127
751 04 UPPSALA
Tel: 018-17 09 27
     
Skogsägarna Norra Skog Ek.för.

Box 4076
904 03 UMEÅ
Tel:  010-583 10 00

Skogsentreprenörerna 
Kolbjörn Kindströmer
Storgatan 19
Box 55680 Stockholm
Tel: 08-655 41 90

Stora Enso Skog
Johan Bjernulf
791 80  FALUN Tel: 010 46 77 209

Svenska Kyrkans Skogscertifiering
Sofia Bäcklund
c/o Västerås Stift
Olbergavägen 15
734 92 Hallstahammar
Tel:070 333 0974

Holmen Skog AB
Andreas Rastbäck
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: 0660-754 00

ECS Entreprenörscertifiering
Skog AB
Per Eriksson
Sågverkens Hus
Kungsvägen 115
352 44  VÄXJÖ
Tel: 0470-72 75 15
E-mail
Skogssällskapets Förvaltning AB
Staffan Mattsson
Ulls väg 29 A
756 51 UPPSALA
Tel: 46 (0)18 14 01 00
Sveriges Allmänningsskogars förbund
Ulf Andersson
Box 65
796 22 Älvdalen
 
SCA Skog AB
Magnus Bergman
851 88 Sundsvall Tel: 0611-25 430

Sveaskog förvaltning AB
Fredrik Klang
Torsgatan 4
105 22 Stockholm
Tel: 08-655 90 00

     
Jokkmokks sockenallmänning
Christian Rimpi
Klockarplatsen 1
962 82 Jokkmokk
Tel: 0971- 123 55 

Grupp 2 – Primär förädlingsindustri för skogsråvara
Sågverkens riksförbund
PerArne Nordholts
Box 394
551 15 JÖNKÖPING
Tel: 08-762 67 77

Sågverksföreningen Såg i Syd
PerArne Nordholts
Box 394
551 15 JÖNKÖPING
Tel: 036-19 86 20

Sågverken Mellansverige
Magnus Norrby
Box 1933
791 19 FALUN
Tel: 023-840 60
SÅGAB-Sågverken Norrland ek för
Niklas Arvidsson
Box 4086
904 03 UMEÅ
Tel: 090-14 26 54

Sonesson Inredningar AB
Mats Lindskog
Box 50335
202 13 Malmö
Tel: 040-38 39 00
Metsä Board Sverige AB
Anna Fahlgren
896 80 Husum Tel: 0663 18000

Plyfa Plywood AB
Per Kylander
Plyfavägen 1
820 78 Hassela
Tel: 0652-403 00

Holmen Timber AB
Håkan Lindh
Box 45
825 21 Iggesund
Tel: 0650-281 43

Setra Group AB
Charlotte Thedeén
Gårdsvägen 18
105 22 Stockholm
Tel: 08-705 04 81

ATA-Timber AB Box 54
340 36 Moheda
Tel: 0472-36100

Organox AB
Stefan Färlin
Strindbergsgatan 50
115 31 Stockholm
Tel: 0472-36100

BillerudKorsnäs AB
Per Funquist
Kontorsvägen 1
801 81 Gävle
Tel:+ 46 26 151000

Map Sverige
Christina Nordfelt
Box 4014
422 04 Hisingsbacka
Tel: 031-742 42 00

Föreningen skogsindustrierna
Mårten Larsson
 Box 55 525
102 04 Stockholm
 
Vida Skog
Tony Axelsson
Box 100, 342 21 Alvesta 0472-439 00
Grupp 3 – Övriga intressen
Svenskt Friluftsliv
Ulf Silvander
Instrumentvägen 14
126 53 Hägersten
Tel: 08-549 041 21
Svenska Jägareförbundet
Ulf Sterler
Öster-Malma
611 91 Nyköping
Tel: 0155-24 62 00

Skogs- och Träfacket
Anders Karlsson
Box 1152
111 81 Stockholm
Tel: 08-701 77 00