Mer än 15,8 miljoner ha skogsmark nu PEFC-certifierade

Arealen PEFC-certifierad skogsmark i Sverige har ökat med drygt 4 miljoner ha under 2017. Det är Sveaskog som står för i stort sett hela ökningen då Sveaskog förvaltning AB har direktcertifierat sitt skogsinnehav enligt PEFC under året.

Antalet avtal för gruppcertifiering har ökat med drygt 200 stycken medan antalet gruppcertifierade entreprenörer har minskat något under samma period.

Se statistiksammanställningen för 2017.

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.