Mer än 15,9 miljoner ha skogsmark nu PEFC-certifierade

Arealen PEFC-certifierad skogsmark i Sverige ökade under året 2018 med dryga 100 000 hektar till 15 927 847 hektar. Antalet avtal för gruppcertifiering ökade med närmare 1 800 stycken medan antalet gruppcertifierade entreprenörer är 3 344 stycken, nästan samma antal som året innan:

Se sammanställningen av statistik för 2018 över PEFC-certifierad skogsmarksareal, antal PEFC-certifierade skogsägare och entreprenörer.

Statistiksammanställning för 2018

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.