Ny PEFC spårbarhetsstandard

På PEFC General Assambly 2010-11-12 togs beslut om att godkänna den reviderade spårbarhetsstandarden med den nya beteckningen PEFC ST 2002-2010 – C-o-C standard. Den stora nyheten är att sociala krav för certifierade företag har inkluderats. Den nya standarden gäller från och med 2010-11-26 vid all nycertifiering. Den tidigare standarden, Annex 4, gäller för befintliga certifikatsinnehavare med en övergångstid på ett år. Senast 2011-11-26 skall således kraven i enlighet med den nya standarden vara uppfyllda av samtliga certifikatsinnehavare.

Samtidigt togs beslut om ändring av standarden för Logo användning där ändringen innebär att även produkter innehållande återanvänt material kan märkas med ”claim” PEFC Certified.

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.