Nu finns webbutbildning om PEFC för medlemmar

Nu finns en webbutbildning om PEFC tillgänglig för alla PEFC-medlemmar. Målgruppen för utbildningen är i första hand alla som i sin roll har skogsägarkontakter och som behöver kunna förklara för skogsägare vad PEFC-certifieringen innebär.

Utbildningen är indelad i två delar. Denna första delen beskriver PEFC som certifieringssystem, hur PEFC-standarden tas fram, hur granskning och kontroll går till och förklarar gruppcertifiering och entreprenörscertifiering. Del två går djupare in i PEFC:s Skogsstandard och beskriver standardens inriktning och krav när det gäller produktion, miljö och sociala aspekter. Utbildningen avslutas med ett test.

Kontakta gärna Christina Lundgren för att få tillgång till webbutbildningen:

Tel: 070-380 83 84
E-mail: christina.lundgren@pefc.se

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.