Ny rapport: Europas familjeskogsbruk utvärderar skogscertifieringssystem

I en ny rapport utvärderar Europas skogsägare skogscertifieringssystemen PEFC och FSC, meddelar LRF Skogsägarna. Utvärderingens slutsats är att PEFC på många sätt är mer robust och bättre anpassat till familjeskogsbrukets förutsättningar. 

I Europa är uppskattningsvis 60 procent av skogarna certifierade antingen via FSC eller PEFC, eller båda, och sedan 1990-talet har skogscertifiering tillämpats alltmer också inom privatskogsbruket. Rapporten konstaterar att det därför är en mycket viktig fråga för Europas skogsägare hur tillgängliga och tillämpbara dessa verktyg är.

I rapporten redogörs för familjeskogsägares syn och förväntningar på skogscertifiering. Syftet är att ge kunskap och inblick i hur familjeskogsbrukets förutsättningar och kärnvärden hanteras i de två dominerande certifieringssystemen. Utvärderingen kommer till slutsatsen att PEFC är bättre anpassat till familjeskogsägares behov och förväntningar, bland annat för att PEFC baserar sin utveckling på internationella skogspolitiska processer, balanserar de tre dimensionerna av hållbarhet i ett ”bottom-up”-system och säkerställer mer förutsägbarhet och transparens i sin utveckling.

Rapporten framhåller det också som positivt att standardutveckling, certifiering och ackreditering inom PEFC är strikt åtskilda och bygger på internationellt erkända krav för certifiering och ackreditering.

Ladda ner rapporten “European Family Forest Owners’ views on Forest Certification” här

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.