Nybildade skogsbolag certifierar sitt skogsbruk enligt PEFC

Gysinge Skog, Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar är nya skogsbolag som har bildats i och med delningen av Bergvik Skog. De nya bolagen certifierar sitt skogsbruk enligt PEFC-standarden.  

– Att certifiera skogsbruket är självklart för oss, både för att vi vill visa att vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och för att våra kunder efterfrågar certifierat virke, säger Anders Jönsson, verksamhetsutvecklare på nybildade Hällefors Tierp Skogar.

De nya bolagen väljer så kallad gruppcertifiering som innebär att skogsägaren tecknar ett avtal om anslutning till PEFC med en paraplyorganisation. 

– Vi, liksom våra kollegor på Gysinge och Kopparfors, har valt att gå in som medlemmar i paraplyer som certifierar skogsägare enligt PEFC- och FSC-standarderna och vi har jobbat intensivt under våren för att sätta upp de rutiner som certifieringen kräver. Det handlar till exempel om att få avtal på plats som säkerställer att avverkningsorganisationer och entreprenörer lever upp till certifieringskraven, berättar Anders Jönsson.

Delningen av Bergvik Skog slutfördes den 31 maj 2019, meddelar Bergvik. Förutom de nybildade skogsbolagen har bland andra Stora Enso och BillerudKorsnäs förvärvat skogsmark av Bergvik. Dessa bolag är sedan tidigare certifierade enligt PEFC. Bergvik Skog innehade både PEFC- och FSC-certifikat.

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.