PEFC om vindkraft

Syftet med certifieringssystemet är att främja och säkerställa ett hållbart skogsbruk. Den svenska skogsmarksarealen har ökat högst väsentligt under de […]

Continue Reading

Årsstämma för Svenska PEFC

Årstämman för Svenska PEFC hålls den 10 maj hos LRF Skogsägarna i Stockholm. Thorsten Arndt, Head of Communications PEFC International, deltar […]

Continue Reading

Nya certifieringsstandarden publicerad

Nu är de slutjusterade standarddokumenten för Svenskt PEFC Tekniskt Dokument III (TD III) publicerade här på hemsidan. Kraven i TD […]

Continue Reading

SCA har PEFC-certifierat sitt skogsbruk

Det innebär att 11 miljoner hektar skogsmark nu är certifierade enligt PEFC i Sverige. – Det finns efterfrågan på PEFC-certifierad […]

Continue Reading

Reviderad standard godkänd av Svenska PEFCs styrelse

Styrelsen för svenska PEFC godkände slutligt förslag från Forum TD III på möte den 31/1 2011. Dokumenten PEFC SWE 001 […]

Continue Reading

Stort kliv framåt för skogscertifiering i Kina

Mer än 3,4 miljoner hektar av den kinesiska skogen ska under 2011 certifieras enligt Kinas nationella skogscertifieringsstandard CFCC (China Forest […]

Continue Reading

Ny PEFC spårbarhetsstandard

På PEFC General Assambly 2010-11-12 togs beslut om att godkänna den reviderade spårbarhetsstandarden med den nya beteckningen PEFC ST 2002-2010 […]

Continue Reading