PEFC Forest Certification Week 2013

Advancing Sustainable Trade in Asia Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia (11-15 November 2013) Asia holds the key to unlocking the […]

Continue Reading

Ytterligare information om ny PEFC CoC standard

PEFC International har nu publicerat ytterligare information om den nya PEFC CoC standarden. Först en uppföljning av de olika webinars […]

Continue Reading

Svensk översättning av den nya spårbarhetsstandarden PEFC ST 2002:2013 publicerad

Nu finns den nya spårbarhetsstandarden PEFC ST 2002:2013 Spårbarhetscertifiering av skogsprodukter – krav översatt till svenska. Du hittar dokumentet under […]

Continue Reading

Elmia Wood 2013 – en spännande och intensiv vecka för Svenska PEFC

Elmia Wood 2013 blev en spännande och intensiv vecka. Totalt 54 000 personer besökte de soliga skogarna söder om Jönköping! Svenska […]

Continue Reading

Extensive Information to Ease Transition to 2013 PEFC Chain of Custody Standard

PEFC, the Programme for the Endorsement of Forest Certification, is going to provide extensive support to companies and certification bodies to […]

Continue Reading

Stämman 2013 för Svenska PEFC genomförd

Den 23 maj hölls stämma för Svenska PEFC i Stockholm. Stämman fastställde bl.a. den av styrelsen föreslagna marknadsplanen som syftar […]

Continue Reading

Från 1 februari 2013 är, Stina Bergkvist, engagerad som ”Kommunikationsansvarig” för Svenska PEFC.

Lite känns det som om jag nu ”kommit tillbaka” då jag som nyexaminerad Miljöingenjör 1999 började jobba för SÅGAB/Prosilva uppe […]

Continue Reading

PEFC har med anledning av kommande krav i den s.k. Timmerförordningen (EUTR) reviderat spårbarhetsstandarden PEFC ST 2002:2010 och bjuder nu in till offentligt samråd om de föreslagna förändringarna.

Intressenter i hela världen inbjuds att lämna kommentarer och feedback på den reviderade PEFC Chain of Custody Standarden, som i […]

Continue Reading

PEFC’s Robustness Confirmed

The Board of Appeal of Stichting Milieukeur (SMK) has rejected an appeal filed by a coalition of NGOs and confirmed that […]

Continue Reading

Frågor och Svar om PEFC TD III på hemsidan

Nu finns dokumentet Frågor & Svar om PEFC TD III på hemsidan. I dokumentet finns sammanställt frågor och svar rörande […]

Continue Reading