PEFC har med anledning av kommande krav i den s.k. Timmerförordningen (EUTR) reviderat spårbarhetsstandarden PEFC ST 2002:2010 och bjuder nu in till offentligt samråd om de föreslagna förändringarna.

Intressenter i hela världen inbjuds att lämna kommentarer och feedback på den reviderade PEFC Chain of Custody Standarden, som i […]

Continue Reading

PEFC’s Robustness Confirmed

The Board of Appeal of Stichting Milieukeur (SMK) has rejected an appeal filed by a coalition of NGOs and confirmed that […]

Continue Reading

Frågor och Svar om PEFC TD III på hemsidan

Nu finns dokumentet Frågor & Svar om PEFC TD III på hemsidan. I dokumentet finns sammanställt frågor och svar rörande […]

Continue Reading

PEFC Chair Receives Eleanor Roosevelt Human Rights Award

PEFC Special Newsletter Today PEFC Chair, William Street, received the Eleanor Roosevelt Human Rights Award for his efforts on behalf of […]

Continue Reading

Inbjudan till informations- och kalibreringsmöte PEFC skogsstandard TD III

Den reviderade svenska PEFC skogsstandarden, TD III, har nu varit ikraft sedan årsskiftet och en del frågor om dess tillämpning […]

Continue Reading

Material inför årsstämma Svenska PEFC

Nu finns material inför årsstämman på hemsidan, klicka här för att hämta materialet.

Continue Reading

Kallelse till Årsstämma för Svenska PEFC ek för

Kallelse till Svenska PEFC ek. för. Årsstämma Torsdagen den 10 maj 2012 LRF Skogsägarna – Franzéngatan 6 – Stockholm Anmälan […]

Continue Reading

PEFC om vindkraft

Syftet med certifieringssystemet är att främja och säkerställa ett hållbart skogsbruk. Den svenska skogsmarksarealen har ökat högst väsentligt under de […]

Continue Reading

Årsstämma för Svenska PEFC

Årstämman för Svenska PEFC hålls den 10 maj hos LRF Skogsägarna i Stockholm. Thorsten Arndt, Head of Communications PEFC International, deltar […]

Continue Reading

Nya certifieringsstandarden publicerad

Nu är de slutjusterade standarddokumenten för Svenskt PEFC Tekniskt Dokument III (TD III) publicerade här på hemsidan. Kraven i TD […]

Continue Reading