Nytt informationsmaterial om PEFC

PEFC har sedan starten 1999 verkat för att främja hållbart skogsbruk. Lokal förankring och möjlighet för även de små familjeskogsbruken att certifiera sitt skogsbruk är basen i PEFC. Oberoende certifiering och ackreditering utgör viktiga delar i vår kvalitetsinfrastruktur. Vill du veta mer om PEFC-systemet? Vi har tagit fram en ny A4 med korta fakta: Snabbfakta om PEFC-systemet  .

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.