Om PEFC-certifiering

Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av en opartisk organisation utöver säljare och kund. Man talar då om tredjepartscertifiering.

PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.

 

Svenska PEFCs certifieringssystem

Det svenska PEFC-systemet erbjuder:

  • Skogsbrukscertifiering
  • Entreprenörscertifiering
  • Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody)

Det svenska PEFC-systemet och de krav som gäller beskrivs i Svenskt PEFC Tekniskt Dokument IV.

 

Genomförande av svensk PEFC-certifiering

Svensk PEFC-certifiering sker enligt följande alternativ:

  • Direktcertifiering för större skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer
  • Gruppcertifiering genom paraplyorganisation för mindre skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer

 

Paraplyorganisationer, certifieringsorgan och ackrediterare

Paraplyorganisationer utför gruppcertifiering av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer. De utför också interna revisioner för att säkerställa att PEFC-kraven följs.

Certifieringsorganisationer utfärdar direktcertifikat för skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer samt gruppcertifikat för paraplyorganisationer. De utför också externa revisioner för att säkerställa att PEFC-kraven följs.

Swedac är den officiella ackrediteringsorganisationen i Sverige. Swedac ackrediterar (godkänner och kontrollerar) certifierarna.