Paraplyorganisationer för gruppcertifiering av entreprenörer

Skogsentreprenörer kan välja att bli certifierade i grupp genom en så kallad paraplyorganisation. Entreprenörer som gruppcertifierar sig tecknar ett avtal om certifiering genom PEFC med paraplyorganisationen. Gruppcertifierade entreprenörer får ett bevis om att skogsbruket eller verksamheten har certifierats. Paraplyorganisationer genomför också interna revisioner för att se till att PEFC-kraven följs.

Följande organisationer har bildat paraplyer för certifiering av entreprenörer i grupp enligt PEFC. Som entreprenör kan du kontakta någon av dessa om du vill ansluta dig till ett PEFC-gruppcertifikat: