Paraplyorganisationer för gruppcertifiering av entreprenörer

Skogsentreprenörer kan välja att bli certifierade i grupp genom en så kallad paraplyorganisation. Entreprenörer som gruppcertifierar sig tecknar ett avtal om certifiering genom PEFC med paraplyorganisationen. Gruppcertifierade entreprenörer får ett bevis om att skogsbruket eller verksamheten har certifierats. Paraplyorganisationer genomför också interna revisioner för att se till att PEFC-kraven följs.

Följande organisationer har bildat paraplyer för certifiering av entreprenörer i grupp enligt PEFC. Som entreprenör kan du kontakta någon av dessa om du vill ansluta dig till ett PEFC-gruppcertifikat:

 

ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply och vi finns över hela landet. Vi har över 2200 certifierade skogsentreprenörer i vårt paraply. ECSkog ägs till lika delar av Pancert AB, Skogsägarna Mellanskog, Svenska Kyrkans PEFC ek. för. och Södra skogsägarna ek. för.

Är ni intresserade av att bli certifierad? Anmäl dig här:
ecskog.se/ansokan-entreprenorscertifiering

 

SE Certifiering AB är ett helägt dotterbolag till SE Skogsentreprenörerna ek. för. Paraplyets primära uppgift är att erbjuda gruppcertifiering enligt PEFC till skogsentreprenörer verksamma i Sverige och att upprätthålla PEFC-kraven hos de anslutna företagen.

Välkommen att ta kontakt med oss:
secertifiering.se/kontakt/

 

Skogscertifiering Prosilva AB erbjuder både gruppcertifiering av skogsägare (PEFC och FSC) och entreprenörer (PEFC). Prosilva uppnår hög kostnadseffektivitet genom storskalighet och samarbete med ombudsföretag, oftast virkesköpande, i hela Sverige, men med tyngdpunkt i de mellersta och norra delarna av landet.

 

Är du som entreprenör inte certifierad idag kan du vända dig till Prosilva. Vi hjälper dig att ta fram en handlingsplan som tar dig igenom de krav som ställs på dig som företagare och arbetsgivare.

 

Välkommen att ta kontakt med oss:

skogscertifiering.se/kontakta-oss/

 

Utöver dessa tre organisationer finns flera organisationer som har bildat entreprenörsparaplyer för sina egna medlemmar. Samtliga organisationer med PEFC entreprenörscertifikat ser du i PEFC:s databas över certifierade företag – klicka på länken nedan:

Organisationer med PEFC-gruppcertifikat för entreprenörer