Paraplyorganisationer för skogsbrukscertifiering i grupp

Mindre skogsägare kan välja att bli certifierade i grupp genom en så kallad paraplyorganisation. Skogsägare tecknar ett avtal om anslutning till  PEFC med paraplyorganisationen. Skogsägare får ett bevis om att skogsbruket eller verksamheten har anslutits till certifikatet. Paraplyorganisationer genomför också interna revisioner för att kontrollera att PEFC-kraven följs.

Följande organisationer (i bokstavsordning) har  paraplyer för gruppcertifiering av skogsägare enligt PEFC: