Gruppcertifiering

 

Mindre skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer kan välja att bli certifierade i grupp genom en så kallad paraplyorganisation. Paraplyorganisationen kan vara en skogsägareförening eller en organisation som är bildad av sågverk eller massa/pappersföretag eller skogsentreprenörer för att utföra certifiering av skogsägare eller entreprenörer i grupp.

Skogsägare som gruppcertifierar sitt skogsbruk tecknar ett avtal om certifiering genom PEFC med paraplyorganisationen. Gruppcertifierade skogsägare, entreprenörer eller virkesorganisationer får ett bevis om att skogsbruket eller verksamheten har certifierats. Paraplyorganisationer genomför också interna revisioner för att se till att PEFC-kraven följs.

Följande organisationer har bildat paraplyer för PEFC.