PEFC International erbjuder online utbildning för PEFC spårbarhetsrevisorer i mars

Revisorer som utför spårbarhetscertifiering enligt PEFC ska uppdatera sin kompetens med utbildning minst vartannat år. Under mars månad erbjuder PEFC International två tillfällen till online-utbildning.

Revisorer och certifieringsorgan som behöver PEFC-godkänd vidareutbildning kan registrera sig för endera av dessa tillfällen till online utbildning. Första tillfället är 6-7:e mars mellan 13:30 – 17:00 båda dagarna. Det andra tillfället är 13-14:e mars mellan 9:00-12:30.

Läs mer om vidareutbildningens innehåll och registrera dig via PEFC International på denna sida:

https://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2661-online-chain-of-custody-auditor-training-register-now

 

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.