PEFC International reviderar standard för hållbart skogsbruk – nu öppen för synpunkter

PEFC International reviderar för närvarande sina internationella standarder. Nu är den internationella standarden Sustainable Forest Management benchmark öppen för publik konsultation. Fram till den 26:e juni kan alla runt om i världen som är intresserade lämna synpunkter via webben på förslaget till reviderad standard.

Standarden Sustainable Forest Management benchmark fastställer de internationella krav kring hållbart skogsbruk som alla nationella PEFC-godkända standarder måste avspegla. Nytt i det reviderade förslaget är bland annat en öppning för PEFC-certifiering av skogsbruk utanför nationellt identifierad skogsmark, till exempel av olika agroforestry-system. Detta genom att begreppet Trees Outside Forests (TOF) inkluderas i standarden. Andra förändringar är utökade sociala krav liksom en utvecklad definition av ekologiskt viktiga skogsområden.

Revisionen av PEFC Internationals internationella standarder påbörjades under 2016 och beräknas vara klar under 2018.

Läs mer:

Nyhet från PEFC International: Going beyond forests: PEFC to open certification to farmers and agroforestry – Give your feedback now!

Direkt till publika konsultation på webben kring dokumentet Enquiry Draft, Sustainable Forest Management – Requirements (PEFC ST 1003:201X)

 

 

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.