PEFC kritiska till Svanens förslag på förbjudna träslag

Den nordiska miljömärkningen Svanen har presenterat ett förslag på nya krav för träslag som inte får användas i Svanenmärkta produkter. PEFC ställer sig i remissvar kritiska till de föreslagna kraven.

Miljömärkningen Svanen innefattar krav för skogsprodukter. Nu har Svanen presenterat förslag på nya kriterier för träslag, i huvudsak tropiska, som inte ska få användas i Svanenmärkta produkter. Syftet är att bättre bevara världens kvarvarande intakta skogsekosystem.

PEFC i Danmark, Finland, Norge och Sverige ställer sig i ett gemensamt svar kritiska till ansatsen att förbjuda användning av specifika träslag. PEFC delar Svanens syn på behovet att bevara världens skogar men pekar istället på ”hållbart brukande” som en viktig strategi för bevarande. PEFC anser att ansatsen att förbjuda användning av vissa träslag snarare riskerar att underminera de ansträngningar som har gjorts för att utveckla hållbara skogsbruksmetoder i tropikerna och addera ekonomiskt värde till skogen för miljoner småbrukare.

Skogsråvara ingår i många Svanenmärkta produkter och Svanens krav är att råvaran ska komma från PEFC- och eller FSC-certifierat skogsbruk. Ett antal träslag är sedan tidigare förbjudna i Svanenmärkta produkter eftersom de är arter som är utrotningshotade eller kommer från områden med hög biodiversitet eller områden med hög korruption. De flesta förbjudna träslag på Svanens lista är tropiska träslag men där finns även vissa arter av lärk.

Se gemensamt remissvar från PEFC i Danmark, Finland, Norge och Sverige:

Se remissvar från PEFC International:

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.