PEFC-märkningen

SWE_PEFC-CER-3-P_utanalltPEFCs varumärke har internationell trovärdighet och hjälper företag, konsumenter, skogsägare, och andra intressenter att identifiera och marknadsföra hållbart producerade skogsprodukter. Efterfrågan på PEFC-certifierade produkter har ökat stadigt under senare år i takt med allmänhetens ökade förståelse för den roll skogen kan spela för att tackla samhälleliga utmaningar som till exempel klimatförändringar.

 

Genom att använda PEFCs logotyp och märkning kan skogsägare och företag

  •  visa sitt engagemang för hållbar utveckling, hållbart skogsbruk och ansvarsfullt företagande
  •  få tillgång till marknaden för certifierade produkter
  •  hjälpa till att skapa större efterfrågan på produkter från PEFC-certifierade skogar

För att PEFC ska upprätthålla sin trovärdighet måste varumärket skyddas. Det är därför mycket viktigt att logotypen och märkningen används på ett riktigt och kontrollerbart sätt och att de anspråk som görs i varumärkets namn är relevanta och icke-vilseledande.

 

  

Användning kräver logo-licens 

Den som ska använda PEFCs logotyp och märkning måste ha licens (logo-licens). Under menyerna till vänster finns information om hur du ansöker om logolicens, hur märkningen får användas och hur du tar fram den märkning du behöver med ditt logolicensnummer.