PEFC välkomnar Norra Skog som medlem

Svenska PEFC:s styrelse har nu antagit nybildade skogsägarföreningen Norra Skog som medlem. Norra Skog har bildats genom sammanslagning av Norra Skogsägarna och Norrskog och ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,3 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige.

Pär Lärkeryd, vd för Norra Skog, menar att den nybildade föreningen kommer att ha en positiv inverkan på arbetet för PEFC-certifiering.

– Genom sammanslagningen får vi en större marknadsandel och i och med att vi nu kommer att jobba som en gemensam kraft i norra Sverige får också PEFC en starkare position i Sverige. Generellt så ser vi att certifiering blir allt viktigare och vi fortsätter att jobba hårt för att PEFC ska få ännu större genomslag på marknaden och ses som ett självklart val av våra kunder, säger Pär Lärkeryd.

Bilden: – Genom sammanslagningen av Norra Skog och Norrskog till nybildade Norra Skog får också PEFC en starkare position i Sverige, säger Pär Lärkeryd, vd för Norra Skog. Foto: Mikael Lundgren

Fakta om Norra Skog

Skogsägarföreningen Norra Skog bildades bildades under våren 2020 genom fusion mellan Norra Skogsägarna och Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,3 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland). Norra Skog, med huvudkontor i Umeå, har omkring 600 egna anställda och sysselsätter ytterligare nästan lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen, Norra Timber, omfattar tre sågverk, fyra förädlingsenheter samt en stolpfabrik.

Källa: www.norraskog.se

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.