PEFC-veckan uppmärksammade 20 års arbete för världens skogar

För 20 år sedan träffades representanter för familjeskogsbruket i Europa i tyska Würzburg och tog initiativet till PEFC. Målet var att även mindre, familjeägda skogsbruk skulle få möjlighet att utveckla och berätta om sitt hållbara skogsbruk för marknaden. Årets upplaga av PEFC-veckan var inramad av historiens vingslag men programmet och diskussionerna framåtriktade.

Med årsstämma, medlemsmöte och stakeholder dialogue som de tyngsta momenten genomfördes även tekniska uppdateringar, presentationer om vad som är aktuellt i EU och marknadsdiskussioner.

Nya medlemmar i styrelsen

Årsstämman antog nya medlemmar i styrelsen: Josien Tokeo (urfolksrepresentant), Kurt Ramskogler och Dradjad Wibowo (representanter för skogsägare). Till ny vice ordförande valdes David Ford efter avgående Natalie Hufnagl Joly. Dessutom välkomnades två nya nationella medlemmar: Ukraina och Guyana.

Läs mer här: ”PEFC Board elections 2019”

Beslut om ny spårbarhetsstandard tas under våren

Beslutet att godkänna de nya standarderna för spårbarhet (PEFC ST 2002-201X Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements) och varumärkeshantering (PEFC ST 2001-201X PEFC Trademarks Rules – Requirements) kommer att tas under våren med 18 månaders övergångsperiod.

Se bilder från veckan:

PEFC:s internationella årsstämma: 51 nationella medlemmar i en botten-upp-organisation som fattar beslut om budget, inriktning, standarder.
Avgående vice ordförande Natalie Hufnagl Joly: “I am grateful that the vision of a Pan-European certification alliance with 12 founding members has grown to be the largest certification system with 53 members in all geographic areas of our planet. My joy refers to the fact that with PEFC the silent group of family forest owners has begun to tell its story of sustainability to the greater public.”
Under torsdagen hölls Stakeholder dialogue med flera intressanta presentationer. Vi fick höra om IKEAs och Metsä Board Corporations syn på certifiering och här ovan diskuterades certifiering och hållbarhetsmålen från Agenda 2030 av WWF, CEPF, SAFAS och IAF. Övningen modererades av Peter Holmgren.
Ett sponant extramöte med de nordiska och baltiska nationella sekreterarna om standardrevision – en aktuell fråga i många länder just nu.
Bergwaldprojekt: Arbetssemester för att jobba med naturvård. Här bokplantering i kommunägd skog i Spessart.
Bayerska statsskogsbruket –756 000 ha PEFC-certifierad skog!
Svenska PEFC:s ordförande Sture Karlsson i Eichhall – ett ek-/bokbestånd som är världsberömt i hela Tyskland.

Vill du se ännu mer? Se film från PEFC-veckan här:

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.