PEFC:s årliga utvärdering av alternativ till kemiskt behandlade plantor

PEFC arbetar för att användningen av kemiska medel i skogsbruket ska minimeras. PEFC:s styrelse konstaterade vid sitt möte 2014-12-18 att läget avseende kemikaliefria plantskydd stadigt förbättras men att det ännu inte finns fullgoda lösningar för alla typer av plantor och situationer. PEFC:s standard föreskriver, förutom restriktiv användning av kemiska medel, att hanteringen ska ske enligt tillämpligt regelverk och att berörd personal ska ha adekvat utbildning och utrustning. Styrelsen underströk vikten av detta och av att frågan ges hög prioritet inom ramen för det pågående standardrevisonsarbetet.

 

Länk till protokollet från styrelsemötet 2014-12-18.

 

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.