PEFC:s internationella årsstämma 2018 godkände nya standarder

PEFC General Assembly, Genève i november 2018

Årets internationella PEFC-vecka med årsstämma och medlemsmöten ägde rum i Genève 11-15 november. En milstolpe för den globala PEFC-familjen var att stämman godkände de reviderade standarderna för skogsbruk och gruppcertifiering.

Skogsstandarden (PEFC Sustainable Forest Management benchmark) lägger ribban för hållbart skogsbruk enligt PEFC på det globala planet. I den reviderade standarden har bland annat sociala krav gällande löner, icke-diskriminering och jämställdhet utvecklats. Klimatåtgärder, krav för omvandling av skogsmark och på återbeskogning är andra delar som har stärkts.

För Svenska PEFC:s del innebär de förstärkta kraven i den nya internationella skogsstandarden inga ändringar i nuläget. Det kan bli aktuellt först vid nästa översyn av den svenska certifieringsstandarden. Christina Lundgren, nationell sekreterare för svenska PEFC, ser dock inte för sig några större förändringar med anledning av detta.

-Det mesta som är nytt i standarden är saker vi redan har på plats i Sverige, vi har en stabil och gedigen standard. Dock kommer förändringarna i standarden hjälpa till att säkra upp dessa saker i hela världen vilket är positivt. Den nya standarden hjälper också på ett tydligare sätt företag att jobba för FN:s hållbarhetsmål, säger Christina Lundgren.

PEFC-certifierad skogsmarksareal fortsätter att öka 

Svenska PEFC:s ordförande Sture Karlsson (i mitten) tar emot erkännande för Sveriges ökning av PEFC-certifierad skogsmarksareal

Den PEFC-certifierade skogsmarksarealen fortsätter att öka på det globala planet, vilket också uppmärksammades på stämman. Glädjande för Svenska PEFC var att ordförande Sture Karlsson fick ta emot erkännande för att Sverige har ökat sin PEFC-certifierade areal näst mest av alla medlemsländer under 2018. Idag är drygt 15,8 miljoner hektar skogsmark PEFC-certifierade i Sverige.

Mer information om årsstämman hittar du i internationella PEFC:s specialnyhetsbrev för PEFC-veckan:

https://pefc.org/images/documents/brochures/PEFC_Week_2018_Newsletter.pdf

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.