PEFC:s nordiska och baltiska grupp höll möte i Uppsala

I förra veckan träffades PEFC:s nordiska och baltiska grupp för att diskutera gemensamma frågor och uppdatera sig om PEFC:s status och utmaningar i respektive land.

Företrädare för PEFC i Norden och Baltikum träffas med regelbundna intervall för att diskutera gemensamma angelägenheter och driva frågor av gemensamt intresse. I förra veckan var det dags att samlas hos Mellanskog i Uppsala. PEFC:s nationella sekreterare och ordföranden i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Estland deltog och på agendan stod bland annat marknadsfrågor och gemensamma projekt för marknadsföring av PEFC.

Bild: PEFC:s nordiska och baltiska grupp träffades hos Mellanskog i Uppsala 13:e mars

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.