PEFC:s spårbarhetsstandard (CoC) – senaste nytt från revisionsprocessen

PEFC:s internationella spårbarhetsstandard revideras för närvarande. PEFC International informerar om hur arbetet går och om föreslagna förändringar i denna standard.

Läs hela informationen (på engelska) här: ”PEFC Chain of Custody Standard – an update on the revision process”

Föreslagna förändringar i PEFC:s spårbarhetsstandard

Många av de förändringar som föreslås i standarden syftar till att göra spårbarhetscertifieringen mer resurseffektiv och att minska dess miljöpåverkan. Till exempel föreslås möjligheten att kunna utföra internrevisioner av multi-site certifikatinnehavare på distans för att minska reskostnader och klimatpåverkan. Av liknande skäl föreslås introduktionen av ”cross-site product groups” vilket innebär att produktgrupper inte ska behöva vara begränsade till en specifik produktionsenhet utan kunna nyttjas av flera enheter under ett multi-site certifikat.

Andra föreslagna förändringar i standarden är till exempel (re)-introduktionen av ett anspråk och märkning för råvara som kommer enbart från PEFC-certifierat skogsbruk (där inga icke-certifierade källor får blandas in) och längre giltighetstider för volymkrediter (från 12 till 24 månader) för certifikatinnehavare som använder volymkreditmetoden.

Nästa steg

Förslaget till reviderad standard förväntas vara tillgängligt för global publik konsultation under mitten av 2019. Publika konsultationer är en viktig del av PEFC:s revisionsprocesser i allmänhet och PEFC International uppmuntrar alla intresserade att lämna synpunkter under den kommande konsultationen kring spårbarhetsstandarden. Läs mer om hur du kan bidra till revisionsprocessen här: https://pefc.org/standards-revision/home

Revisionen av spårbarhetsstandarden är en del i PEFC:s revision av alla internationella standarder, ett arbete som påbörjades under 2016. Den reviderade spårbarhetsstandarden förväntas kunna träda i kraft under 2020.

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.