Positiva effekter av PEFC-certifiering i Finlands skogar

Med 20 miljoner ha certifierade enligt PEFC ligger Finland i topp när det gäller PEFC-certifiering i världen. Effekterna i skogen och samhället har utvärderats och resultaten visar mycket positiva effekter på naturvärden, biologisk mångfald och kompetensnivån hos de som arbetar och verkar i skogen. PEFC-certifieringen har också skapat en  positiv attityd och ett intresse hos skogsägarna när det gäller naturvård och nyckeln till det är att systemet är frivilligt och marknadsbaserat.

Länk till mer information på internationella PEFC:s hemsida

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.