SCA har PEFC-certifierat sitt skogsbruk

Det innebär att 11 miljoner hektar skogsmark nu är certifierade enligt PEFC i Sverige.

– Det finns efterfrågan på PEFC-certifierad råvara till både sågade trävaror och fiberbaserade produkter. Genom att vi nu också certifierat vårt skogsbruk får vår industri möjlighet att tillmötesgå de kunder som föredrar PEFC, säger Mats Sandgren, vd för SCA Skog.

SCA Skog är sedan tidigare FSC-certifierat. PEFC-certifieringen kräver dock inom vissa områden större åtaganden än FSC. SCA måste nu bland annat ställa krav på de entreprenörer som arbetar med avverkning, skogsvård och planläggning att de ska ha ett bevis om entreprenörscertifiering enligt PEFC, för att få arbeta på uppdrag åt SCA.

Certifieringsrevisionen enligt PEFC genomfördes av certifieringsföretaget SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, och PEFC-certifikatet omfattar SCA Skogs samtliga fem skogsförvaltningar.

Läs mer på SCA Skogs nyhetsplats

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.